Софа Соната Люкс 'Вика'
Высота:93
Глубина:223
Длина:85
Софа Нота 'Вика'
Код: 8467
Софа Нота 'Вика'
5494 грн

Высота:85
Глубина:228
Длина:75
Софа Ария 'Вика'
Код: 8471
Софа Ария 'Вика'
5544 грн

Высота:93
Глубина:228
Длина:75
Софа Ария Люкс 'Вика'
Код: 8472
Софа Ария Люкс 'Вика'
5645 грн

Высота:93
Глубина:228
Длина:75
Софа Лондон
Код: 8474
Софа Лондон
4964 грн

Высота:85
Глубина:190
Длина:78
Софа Симфония Люкс 'Вика'
Высота:93
Глубина:233
Длина:85
Софа Венеция 'Вика'
Код: 8477
Софа Венеция 'Вика'
5368 грн

Высота:80
Глубина:198
Длина:82
Софа Куба 'Вика'
Код: 8484
Софа Куба 'Вика'
5317 грн

Высота:80
Глубина:220
Длина:85
Софа Куба Люкс 'Вика'
Код: 8485
Софа Куба Люкс 'Вика'
5569 грн

Высота:80
Глубина:220
Длина:85
Софа Аркадия 'Вика'
Код: 8486
Софа Аркадия 'Вика'
5065 грн

Высота:82
Глубина:210
Длина:72
Софа Аркадия Люкс 'Вика'
Высота:82
Глубина:210
Длина:72